Parkeringsservice

Våra välutbildade och serviceinriktade parkeringsvakter utför parkeringsservice på uppdrag av privata hyres- och fastighetsvärdar. Syftet med vår parkeringsservice är att främja trafiksäkerhet, öka framkomlighet och förbättra trivseln i boendemiljöer.

Vi erbjuder ett åtagande som inkluderar korrekt skyltning med information till boende och besökande i området, system för betalning av parkeringsavgifter och kontroll av hur parkeringsreglerna efterföljs. 10% av intäkterna från vår parkeringsservice skänker vi till Cancerfonden.