Störningsjour

SAM securitys uppdrag är att tillsammans med er skapa en trygg boendemiljö. Vi erbjuder våra tjänster dygnet runt. Vi är duktiga på att möta människor och behandla dem med värdighet och respekt. Vid behov kontaktar vi även socialtjänsten och/eller polis. När vi gjort en utryckning rapporterar vi detta omgående till hyresvärden.